Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Home   Dirigentie de Santier – diriginte de santier

Dirigentie de Santier – diriginte de santier

Servicii dirigentie de santier

         Societatea noastra ofera, prin personalul sau calificat si certificat de catre Inspectia de Stat in Constructii, servicii de consultanta si dirigentie de santier in functie de nevoile dumneavoastra la cele mai bune preturi:

 – dirigentie de santier pentru constructii civile si industriale;
 – dirigentie de santier pentru lucrari de instalatii aferente constructiilor;
 – urmarirea executiei din punct de vedere al calitatii RTE (responsabil tehnic cu executia);
 – consultanta tehnica pe proiecte si faze de executie;
 – intocmire antemasuratori si devize de constructii si instalatii;
 – intocmire Cartea tehnica a constructiei;
 – obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare de la furnizorii de utilitati;
 – consultanta pentru alegerea celor mai bune si eficiente solutii tehnice privitoare la constructia sau instalatia dumneavoastra.

        Indifernet de tipul de cladire (civila sau industriala), de tipul de lucrari si de stadiul lucrarilor (in faza de proiect sau chiar in timpul executiei), NovaInstal Consulting va pune la dispozitie inspectori de santier ce vor ajuta contractorii sa execute corect de prima oara – nu doar de a sublinia problemele de dupa fapt, avand in vedere reglementarile legislative: 

– autorizarea executarii si receptia lucrarilor de constructii conform Legii nr. 50 /1991, Ordinul nr. 1430/2005, H.G nr. 273/1994, Legea nr. 597/2001 
– siguranta in constructii conform H.G 486/1993, H.G 1324/2001, H.G 560/2005
– calitatea in constructii: sistem instituit prin Legea nr. 10/1995, H.G 766/1997, H.G 925/1995, H.g 622/2004.
– disciplina in constructii: conform O.G 668/2002, Ordinul nr. 6/139/2003, Ordinul nr. 38/N/2000, Ordinul nr. 6/139/2003
– reglementari tehnice: H.G. 203/2003, H.G. 808/2005, Ordinul nr. 542/2003.

       Mai multe detalii cu privire la serviciile de dirigentie de santier oferite, tarife si preturi, le puteti obtine accesand pagina nostra de Contact sau direct de la departamentul Constructii-Instalatii, diriginte de santier ing. Stefan Gheorghe – telefon 0745 040 054.

Dirigentie de santier – rolul unui diriginte de santier

         Un diriginte de santier (inspector de santier) este o persoana angajata de catre investitor si autorizata de Inspectoratul de Stat in Constructii pentru a asigura calitatea executiei lucrarilor de constructii conform autorizatiei de construire si proiectului tehnic precum si a materialelor si produselor utilizate.

         Fiecare diriginte de santier raspunde fata de investitor/ beneficiar, conform legii, pentru verificarea realizarii corecte a executiei lucrarilor de constructii si, totodata, fata de organele abilitate ale statului pentru executie conforma cu proiectul si cu reglementarile tehnice in vigoare.

         Dirigintele de santier il reprezinta pe investitor in relatiile acestuia cu toti factorii implicati (proiectanti, antreprenori, furnizori, prestatori de servicii) in realizarea unei constructii.

OBLIGATIILE SI RESPONSABILITATILE UNUI DIRIGINTE DE SANTIER Dirigentie de santier

         In actiunea de supraveghere a executarii lucrarilor de constructii, dirigintele de santier are urmatoarele obligatii legale:
– verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu privire la incadrarea in termenele de valabilitate;
– verificarea concordantei intre prevederile autorizatiei si ale proiectului;
– preluarea amplasamentului si predarea sa, liber de orice sarcina, executantului;
– participarea, impreuna cu proiectantul si cu executantul, la trasarea generala a constructiei si la stabilirea bornelor de reper;
– predarea catre executant a terenului rezervat pentru organizarea de santier;
– verificarea existentei in proiect a programului de control al calitatii, cu precizarea fazelor determinante, pentru continuarea lucrarilor;
– verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori atestati si existenta vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este cazul;
– urmarirea realizarii constructiei in conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini, ale reglementarilor tehnice in vigoare si ale
contractului;
– controlul respectarii tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia
tehnica, in contract si in normele tehnice in vigoare;
– participarea la verificarea in faze determinante;
– efectuarea verificarilor prevazute in reglementarile tehnice si semnarea documentelor intocmite ca urmare a verificarilor (procese–verbale in faze determinante, procese–verbale de lucrari ce devin ascunse etc.)
– verificarea respectarii legislatiei cu privire la produsele pentru constructii, respectiv, existenta documentelor de atestare a calitatii, corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in documentele de calitate, proiecte, contracte;
– urmarirea realizarii lucrarilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei acestora si admiterea la plata numai a lucrarilor corespunzatoare din punct de vedere cantitativ si calitativ;
– verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, in cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale;
– urmarirea respectarii de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;
– obligatia de a prelua documentele de la constructor si proiectant si de a completa Cartea tehnica a constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale;
– urmarirea dezafectarii lucrarilor de organizare de santier si predarea terenului detinatorului acestuia la terminarea lucrarilor;
– asigurarea secretariatului comisiei de receptie si intocmirea actelor de receptie;
– urmarirea lichidarii obiectiunilor cuprinse in anexele procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor si realizarea recomandarilor comisiei de receptie;
– predarea catre utilizator a actelor de receptie, impreuna cu cartea tehnica a constructiei, dupa efectuarea receptiei finale.

           Va punem la dispozitie, intr-un capitol separat “Legislatia in constructii“, cele mai importante legi si normative cu privire la dirigentie de santier.

         Contactati-ne pentru oferta de pret!