Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Home   Legislatie Constructii   Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii

Legea nr. 10/1995
privind calitatea în constructii

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 12 din 24.01.1995.
În vigoare de la 24.01.1995
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art. 1
Calitatea constructiilor este rezultanta totalitătii performantelor de comportare a acestora în exploatare, în scopul satisfacerii, pe întreaga durată de existentă, a exigentelor utilizatorilor şi colectivitătilor.
Exigentele privind calitatea instalatiilor şi a echipamentelor tehnologice de productie se stabilesc şi se realizează pe bază de reglementări specifice fiecărui domeniu de activitate.

Art. 2
Prevederile prezentei legi se aplică constructiilor de orice categorie şi instalatiilor aferente acestora – indiferent de forma de proprietate sau destinatie – denumite în continuare constructii, precum şi lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparatii ale acestora.
Sunt exceptate clădirile pentru locuinte cu parter şi parter plus un etaj şi anexele gospodăreşti situate în mediul rural şi în satele ce apartin oraşelor, precum şi constructiile provizorii.

Art. 3
Prin prezenta lege se instituie sistemul calitătii în constructii, care să conducă la realizarea şi exploatarea unor constructii de calitate corespunzătoare, în scopul protejării vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societătii şi a mediului înconjurător.

Art. 4
Sistemul calitătii în constructii se aplică în mod diferentiat în functie de categoriile de importantă ale constructiilor, conform regulamentelor şi procedurilor de aplicare a fiecărei componente a sistemului.
Clasificarea în categorii de importantă a constructiilor se face în functie de complexitate, destinatie, mod de utilizare, grad de risc sub aspectul sigurantei, precum şi după considerente economice.
Aplicare Art. 4.

Art. 5
Pentru obtinerea unor constructii de calitate corespunzătoare sunt obligatorii realizarea şi mentinerea, pe întreaga durată de existentă a constructiilor, a următoarelor cerinte:
a) rezistentă şi stabilitate;
b) sigurantă în exploatare;
c) sigurantă la foc;
d) igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protectia mediului;
e) izolatie termică, hidrofugă şi economie de energie;
f) protectie împotriva zgomotului.

Art. 6
Obligatiile prevăzute la articolul precedent revin factorilor implicati în conceperea, realizarea şi exploatarea constructiilor, precum şi în postutilizarea lor, potrivit responsabilitătilor fiecăruia.
Aceşti factori sunt: investitorii, cercetătorii, proiectantii, verificatorii de proiecte, fabricantii şi furnizorii de produse pentru constructii, executantii, proprietarii, utilizatorii, responsabilii tehnici cu executia, expertii tehnici, precum şi autoritătile publice şi asociatiile profesionale de profil.

Art. 7
– În contractele care se încheie ori, după caz, în dispozitiile sau în autorizatiile ce se emit, factorii prevăzuti la articolul precedent sunt obligati să înscrie clauzele referitoare la nivelul de calitate al constructiilor, corespunzătoare cerintelor, precum şi garantiile materiale şi alte prevederi, care să conducă la realizarea acestor clauze.
– În contracte nu se pot înscrie niveluri şi cerinte, referitoare la calitate, inferioare reglementărilor în vigoare, cu privire la cerintele prevăzute la art. 5.

Legislatie Legislatie Constructii Legislatie Mediu Program Casa Verde