Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Home   Legislatie Constructii   Legea nr. 372 din 2005 actualizata 2013

Legea nr. 372 din 2005 actualizata 2013

Legea nr. 372/2005 actualizata 2013

privind performanta energetica a cladirilor

Publicat în Monitorul Oficial, 1144 – 19/12/2005, actualizata la 20 iulie 2013 cf. Legii 159/2013 din M.O. 283 – 20/05/2013

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Articolul 1
(1) Scopul prezentei legi este promovarea masurilor pentru cresterea performantei energetice a cladirilor, tinându-se cont de conditiile climatice exterioare si de amplasament, de cerintele de confort interior, de nivel optim, din punct de vedere al costurilor, al cerintelor de performanta energetica, precum si pentru ameliorarea aspectului urbanistic al localitatilor.
(2) Cresterea performantei energetice a cladirilor prin proiectarea noilor cladiri cu consumuri reduse de energie si prin reabilitarea termica a cladirilor existente, precum si informarea corecta a proprietarilor/administratorilor cladirilor prin certificatul de performanta energetica, reprezinta actiuni de interes public major si general în contextul economisirii energiei în cladiri, al îmbunatatirii cadrului urban construit si al protectiei mediului.
(la 19-iul-2013 Art. 1 din cap. I modificat de Art. I, pct 1. din Legea 159/2013 )

Articolul 2
Prezenta lege stabileste conditii cu privire la:
a) cadrul general al metodologiei de calcul privind performanta energetica a cladirilor si a unitatilor acestora;
b) aplicarea cerintelor minime de performanta energetica la cladirile noi si la noile unitati ale acestora;
c) aplicarea cerintelor minime de performanta energetica la cladirile existente, unitatile de cladire si elementele care alcatuiesc anvelopa cladirii supuse unor lucrari de renovare majora, precum si în cazul instalarii/înlocuirii/modernizarii sistemelor tehnice ale cladirilor;
d) certificarea energetica a cladirilor si a unitatilor acestora;
e) inspectia sistemelor de încalzire si a sistemelor de climatizare din cladiri;
f) sistemul de control al certificatelor de performanta energetica, al rapoartelor de audit energetic, precum si al rapoartelor de inspectie a sistemelor tehnice ale cladirilor.
(la19-iul-2013 Art. 2 din cap I modificat de Art. I, pct 2. din Legea 159/2013)

Legislatie Legislatie Constructii Legislatie Mediu Program Casa Verde