Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Home   Legislatie Constructii   Hotararea 273/1994 privind regulamentul de receptie a lucrărilor de constructii si instalatii

Hotararea 273/1994 privind regulamentul de receptie a lucrărilor de constructii si instalatii

Hotararea 273 din 14/06/1994 privind regulamentul de receptie
a lucrărilor de constructii si instalatii aferente acestora*)

Completat de Hotărâre nr. 940/2006 si Modificat de Hotărârea nr. 940/2006 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 193 din 28/07/1994
Actul a intrat in vigoare la data de 28 iulie 1994
*) Lucrările de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice nu fac obiectul prezentului regulament.

CAPITOLUL I: Prevederi generale

Art. 1. – Receptia constituie o componentă a sistemului calitătii în constructii si este actul prin care investitorul declară că acceptă, preia lucrarea cu sau fără rezerve si că aceasta poate fi dată în folosintă. Prin actul de receptie se certifică faptul că executantul si-a îndeplinit obligatiile în conformitate cu prevederile contractului si ale documentatiei de executie.

Art. 2. – În întelesul prezentului regulament, investitorul este persoana fizică sau juridică care încheie contractul de executare de lucrări de constructii, urmăreste îndeplinirea lui si preia lucrarea. Executantul este partea contractantă care realizează lucrarea sau reprezentantul legal al acestuia, dacă lucrarea este realizată printr-o asociere.

Art. 3. – Receptia lucrărilor de constructii de orice categorie si instalatii aferente acestora se efectuează atât la lucrări noi, cât si la interventiile în timp asupra constructiilor existente (reparatii capitale, consolidări, modificări, modernizări, extinderi etc.) si se realizează în două etape:
– receptia la terminarea lucrărilor;
– receptia finală la expirarea perioadei de garantie.

Art. 4. – Pentru lucrările de constructii si instalatii aferente acestora, indiferent de sursa de finantare, de forma de proprietate sau de destinatie, receptiile se vor organiza de către ordonatorii de credite sau proprietari, care, în sensul prezentului regulament, au calitatea de investitori.

Art. 5. – Receptia se poate face prin acordul părtilor sau, în cazul când părtile nu ajung la un acord pentru rezolvarea neîntelegerilor ivite cu ocazia încheierii procesului-verbal de receptie, ele se pot adresa instantei judecătoresti competente.

Legislatie Legislatie Constructii Legislatie Mediu Program Casa Verde